μηχανουργειο

Διαθέτοντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε cnc μπορούν να παραχθούν
μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης ακρίβειας.