3D ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

3D ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

Το σκανάρισμα, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τρισδιάστατο κατασκευαστικο σχέδιο υψηλής ακριβείας, οποιουδήποτε αντικειμένου. Είναι η ιδανικη λύση όταν έχουμε ένα χαλασμενο εξάρτημα/ανταλλακτικό, το οποίο πλέον δεν βρίσκεται (reverse engineering).

3d scanning

ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Α. Το αντικειμενο  σκανάρεται και δημιουργείται το ακριβές  ολόγραμμά του.

Β .  Επι της οθόνης διορθώνονται οι ατέλειες του αντικειμενου ή  συμπληρώνονται τα μέρη που λείπουν (όταν το αντικείμενο είναι  π.χ. σπασμένο).

Γ.   Το διορθωμένο ολόγραμμα στέλνεται προς εκτύπωση με το υλικό  που ενδείκνυται.