Στην 3DMagic.gr η εμπειρία μας από την κατασκευή 3D εκτυπωτών μας οδήγησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου μοντέλου δικής μας εμπνεύσεως το οποίο συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από τις διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης 3D εκτυπωτών. Μεγάλη σημασία δόθηκε στο μέγεθος του χώρου εκτύπωσης ο οποίος πλησιάζει το 1 κυβικό μέτρο.